Курс категория Твк – (тракторист)

Курс за правоспособност колесни и верижни трактори и агрегатирани

към тях работни машини

КАТЕГОРИЯ ТВК – (ТРАКТОРИСТ)

ЦЕНА 350.00 ЛВ.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В КУРС:

  1. Заявление (по установен образец) за приемане за обучение;
  2. Диплом  за завършено образование;(най малко основно)
  3. Копие от шофьорска книжка - независимо от притежаваната категория
  4. Медицинско свидетелство (за шофьор от  личния лекар).
  5. Копие на лична карта;
  6. Декларация за информирано съгласие за ползване на вашите лични данни за целите на курса
  7. Снимки- по 1 брой ( за всяка една категория) на хартиен носител +1 брой снимка на електронен носител СД
  8. Такса курс- курсът може да се заплати и разсрочено с минимална начална вноска от 100.00 лв.

Обучението

е по програми на Министерство на образованието, съобразени с държавните образователни изисквания и съгласувани с Министерство на земеделието и храните и горите.

Теоретичното обучение се провежда в учебна зала с адрес гр. София, бул.”Гоце Делчев” № 100, ет.1, офис А1. На всеки курсист предоставяме безплатно учебно помагало за самоподготовка и достъп до дистанционно обучение по учебното съдържание, в случай, че няма възможност да посещава редовно присъственото обучение.

Практическото обучение се провежда в базата на МЕГА КЛАС ЕООД – с. Доброславци ж.к.Нови искър, с колесни и верижни трактори и агрегатирани към тях работни машини, в удобно за вас време, включително събота и неделя.

Обучението се извършва в неактивните за работа със земеделска техника сезони - от месец Септември до месец Май.
Изпитите

се провеждат пред представител на Министерство на земеделието и храните и горите.

Теоретичният изпит се провежда в учебна зала гр. София, бул.”Гоце Делчев” № 100, ет.1, офис А1 , писмено по вариант от тестове. Чрез теста се проверяват знанията на кандидатите за:

1. Правилата за безопасна работа с техниката;

2. Елементи от конструкцията на техниката, състоянието на които влияе върху безопасността и опазването на околната среда;

3. Фактори, способстващи за възникване на аварии, нещастни случаи и пътно-транспортни произшествия (ПТП);

4. Законодателството в Република България по отношение на осигуряване на безопасността на техниката, административната и друга отговорност при работа и транспорт;

5. Методи за оказване на доболнична помощ на лица, пострадали при аварии,
Времето за решаване на теста е 1 час. , като за издържал теоретичния изпит се смята кандидатът, който е отговорил вярно поне на 70% от въпросите.

До практическата част се допускат само кандидати, издържали теоретичната част на изпита.

Лица, с висше техническо образование или средно образование в областта на механизацията на селското стопанство или механизация на горското стопанство, полагат само практическата част на изпита.

Практическият изпит се провежда в базата на МЕГА КЛАС ЕООД – с. Доброславци ж.к.Нови искър, на машини, съответстващи на дадена категория правоспособност за работа с техниката(:машините с които сте се обучавали).

Практическият изпит за категория Твк се провежда в следната последователност:

1. запалване на трактора, маневри и движение по определен маршрут;

2. агрегатиране с навесна или прикачна машина;

3. преминаване от работно в транспортно положение и обратно;

4. регулировка на работни органи и изпълнение на конкретни операции;

5. маневри и движение с агрегатираната машина, спиране, включително и екстремно;

6. правила за безопасна работа и транспорт, оценка на експлоатационни и транспортни ситуации и реагиране

Продължителността на практическия изпит е от 10 до 15 минути за един кандидат.

МОЖЕТЕ ДА НИ СЕ ОБАДИТЕ ИЛИ ПИШЕТЕ!

Нашите колеги, с удоволствие ще се свържат с Вас и

ще Ви съдействат да се включите в обученията !

Ръководител учебен център: Иво Иванов 0887 098236

Офис мениджър : Мария Илчева 0885135588

Преподавател: Доц. Любомир Асенов 0898784513

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

адрес. София, бул.”Гоце Делчев” № 100, ет.1, офис А1

 

 

В момента има 13 посетителя в сайта

Самоподготовка

За контакти

Jooble -работа за шофьори