Курс категория Твк – З (комбайнер)

Курс за правоспособност за работа със самоходна, специализирана

и специална земеделска техника

КАТЕГОРИЯ ТВК З – (КОМБАЙНЕР)

ЦЕНА 450.00 ЛВ.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В КУРС:

 1. Заявление (по установен образец) за приемане за обучение;
 2. Диплом  за завършено образование;(най малко основно)
 3. Копие от шофьорска книжка - независимо от притежаваната категория
 4. .Медицинско свидетелство (за шофьор от  личния лекар).
 5. Копие на лична карта;
 6. Декларация за информирано съгласие за ползване на вашите лични данни за целите на курса
 7. Снимки- по 1 брой ( за всяка една категория) на хартиен носител +1 брой снимка на електронен носител СД
 8. Такса курс- курсът може да се заплати и разсрочено с минимална начална вноска от 100.00 лв.

Обучението

е по програми на Министерство на образованието, съобразени с държавните образователни изисквания и съгласувани с Министерство на земеделието и храните и горите.

Теоретичното обучение се провежда в учебна зала с адрес гр. София, бул.”Гоце Делчев” № 100, ет.1, офис А1. На всеки курсист предоставяме безплатно учебно помагало за самоподготовка и достъп до дистанционно обучение по учебното съдържание, в случай, че няма възможност да посещава редовно присъственото обучение.

Практическото обучение се провежда в базата на МЕГА КЛАС ЕООД – с. Доброславци ж.к.Нови искър, на машини, съответстващи на дадена категория правоспособност за работа с техниката, в удобно за вас време, включително събота и неделя.

Обучението се извършва в неактивните за работа със земеделска техника сезони - от месец Септември до месец Май.

Изпитите

се провеждат пред представител на Министерство на земеделието и храните и горите.

Теоретичният изпит се провежда в учебна зала гр. София, бул.”Гоце Делчев” № 100, ет.1, офис А1 , писмено по вариант от тестове. Чрез теста се проверяват знанията на кандидатите за:

1. Правилата за безопасна работа с техниката;

2. Елементи от конструкцията на техниката, състоянието на които влияе върху безопасността и опазването на околната среда;

3. Фактори, способстващи за възникване на аварии, нещастни случаи и пътно-транспортни произшествия (ПТП);

4. Законодателството в Република България по отношение на осигуряване на безопасността на техниката, административната и друга отговорност при работа и транспорт;

5. Методи за оказване на доболнична помощ на лица, пострадали при аварии,

Времето за решаване на теста е 1 час. , като за издържал теоретичния изпит се смята кандидатът, който е отговорил вярно поне на 70% от въпросите.

До практическата част се допускат само кандидати, издържали теоретичната част на изпита.

Лица, с висше техническо образование или средно образование в областта на механизацията на селското стопанство или механизация на горското стопанство, полагат само практическата част на изпита.

Практическият изпит се провежда в базата на МЕГА КЛАС ЕООД – с. Доброславци ж.к.Нови искър, на машини, съответстващи на дадена категория правоспособност за работа с техниката(:машините с които сте се обучавали).

Практическият изпит за категория Твк се провежда в следната последователност:

1. запалване на комбайна, маневри и движение по определен маршрут;

2. преминаване от работно в транспортно положение и обратно;

3. регулировка на работни органи и изпълнение на конкретни операции;

4. маневри и движение с агрегатираната машина, спиране, включително и екстремно;

5. правила за безопасна работа и транспорт, оценка на експлоатационни и транспортни ситуации и реагиране

Продължителността на практическия изпит е от 10 до 15 минути за един кандидат.

МОЖЕТЕ ДА НИ СЕ ОБАДИТЕ ИЛИ ПИШЕТЕ!

Нашите колеги, с удоволствие ще се свържат с Вас и

ще Ви съдействат да се включите в обученията !

Ръководител учебен център: Иво Иванов 0887 098236

Офис мениджър : Мария Илчева 0885135588

Преподавател: Доц. Любомир Асенов 0898784513

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

адрес. София, бул.”Гоце Делчев” № 100, ет.1, офис А1

ЗНАНИЯ, КОИТО ЩЕ ПРИДОБИЕТЕ

Характеристика на работите

 • Извършва сам стоятелно подготовката на специализирана и специална самоходна техника за работа;
 • Извършва самостоятелно регулировката на специализираната и специална самоходна земеделска техника;
 • Самостоятелни работи на полето със специализирана и специална самоходна земеделска техника;
 • Самостоятелно отстранява появили се в процеса на работа неизправности и извършва шлосерско – ремонтни работи с малка сложност;
 • Извършва самостоятелно ежедневното обслужване на специализирана и специална самоходна  земеделска техника и операциите от периодичното техническо обслужване не изискващи използвуването на диагностични уреди;
 • Извършва подготовката за краткосрочно и дългосрочно съхранение на специализирана и специална самоходна земеделска техника;
 • Изпълнява правилата за безопасна работа и пожарната безопасност.

I. Трябва да знае:

 • Предназначението, устройство и поддържането на основните системи на специализирана и специална самоходна земеделска техника;
 • Изискванията  и начина на извършване на регулировките на специализирана и специална самоходна земеделска техника;
 • технологичните и качествените изисквания към работа със специализирана и специална самоходна земеделска техника;
 • Начините за откриване и отстраняване на най – често възникващите неизправности при работа със специализирана и специална самоходна земеделска техника;
 • Правилата за техническо обслужване на специализирана и специална самоходна земеделска техника;
 • Правилата за кратковременно и дълговременно съхраняване на специализирана и специална самаходна земеделска техника;
 • Основните правила за работа и определянето на разхода на ГСМ и производителността;
 • Изискванията за безопасна работа и пожарна безопасност при работа със специализирана и специална самоходна земеделска техника.
 

В момента има 5 посетителя в сайта

Самоподготовка

За контакти

Jooble -работа за шофьори