Курс категория Твк – М (мелиоративна техника)

Курс за правоспособност

за работа с мелиоративна техника - машини за земни работи

КАТЕГОРИЯ ТВК М

ЦЕНА 550.00 ЛВ.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В КУРС:

 1. Заявление (по установен образец) за приемане за обучение;
 2. Диплом  за завършено образование;(най малко основно)
 3. Копие от шофьорска книжка - независимо от притежаваната категория
 4. Медицинско свидетелство (за шофьор от  личния лекар).
 5. Копие на лична карта;
 6. Декларация за информирано съгласие за ползване на вашите лични данни за целите на курса
 7. Снимки- по 1 брой ( за всяка една категория) на хартиен носител +1 брой снимка на електронен носител СД
 8. Такса курс- курсът може да се заплати и разсрочено с минимална начална вноска от 100.00 лв.

Обучението

е по програми на Министерство на образованието, съобразени с държавните образователни изисквания и съгласувани с Министерство на земеделието и храните и горите.

Теоретичното обучение се провежда в учебна зала с адрес гр. София, бул.”Гоце Делчев” № 100, ет.1, офис А1. На всеки курсист предоставяме безплатно учебно помагало за самоподготовка и достъп до дистанционно обучение по учебното съдържание, в случай, че няма възможност да посещава редовно присъственото обучение.

Практическото обучение се провежда в базата на МЕГА КЛАС ЕООД – с. Доброславци ж.к.Нови искър, на машини, съответстващи на дадена категория правоспособност за работа с техниката, в удобно за вас време, включително събота и неделя.

Обучението се извършва в неактивните за работа със земеделска техника сезони - от месец Септември до месец Май.

Изпитите

се провеждат пред представител на Министерство на земеделието и храните и горите.

Теоретичният изпит се провежда в учебна зала гр. София, бул.”Гоце Делчев” № 100, ет.1, офис А1 , писмено по вариант от тестове. Чрез теста се проверяват знанията на кандидатите за:

1. Правилата за безопасна работа с техниката;

2. Елементи от конструкцията на техниката, състоянието на които влияе върху безопасността и опазването на околната среда;

3. Фактори, способстващи за възникване на аварии, нещастни случаи и пътно-транспортни произшествия (ПТП);

4. Законодателството в Република България по отношение на осигуряване на безопасността на техниката, административната и друга отговорност при работа и транспорт;

5. Методи за оказване на доболнична помощ на лица, пострадали при аварии,

Времето за решаване на теста е 1 час. , като за издържал теоретичния изпит се смята кандидатът, който е отговорил вярно поне на 70% от въпросите.

До практическата част се допускат само кандидати, издържали теоретичната част на изпита.

Лица, с висше техническо образование или средно образование в областта на механизацията на селското стопанство или механизация на горското стопанство, полагат само практическата част на изпита.

Практическият изпит се провежда в базата на МЕГА КЛАС ЕООД – с. Доброславци ж.к.Нови искър, на машини, съответстващи на дадена категория правоспособност за работа с техниката(:машините с които сте се обучавали).

Практическият изпит за категория Твк се провежда в следната последователност:

1. запалване на машината, маневри и движение по определен маршрут;

2. преминаване от работно в транспортно положение и обратно;

3. регулировка на работни органи и изпълнение на конкретни операции;

4. маневри, движение и спиране, включително и екстремно;

5. правила за безопасна работа и транспорт, оценка на експлоатационни и транспортни ситуации и реагиране

Продължителността на практическия изпит е от 10 до 15 минути за един кандидат.

МОЖЕТЕ ДА НИ СЕ ОБАДИТЕ ИЛИ ПИШЕТЕ!

Нашите колеги, с удоволствие ще се свържат с Вас и

ще Ви съдействат да се включите в обученията !

Ръководител учебен център: Иво Иванов 0887 098236

Офис мениджър : Мария Илчева 0885135588

Преподавател: Доц. Любомир Асенов 0898784513

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

адрес. София, бул.”Гоце Делчев” № 100, ет.1, офис А1

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО

Завършилите курса на обучение да придобият необходимите специализирани знания и практически умения за самостоятелна работа със специализирана  и специална самоходна  мелиоративна техника.

ЗАДАЧИ

 • Да се запознаят с нормативната база прилагана в областта им на правоспособност;
 • Да придобият минимални общотехнически знания и умения;
 • Да  усвоят  обучаемите необходимите знания и практически умения за предназначението, устройство и експлоатация на специализирана и специална самоходна мелиоративна техника;
 • Да са запознаят с технологическия процес протичаш при работа с различнитемашини и агрегати;
 • Да усвоят необходимите знания и практически умения за самостоятелноотстраняване на появили се в процеса на работа технически неизправности;
 • Да  усвоят  необходимите знания и практически умения за извършване регулиране на различните машини и приспособления;
 • Да се усвоят от обучаващите необходимите знания и практически умения за извършване  самостоятелно  техническо обслужване на специализирана и специална самоходна мелиоративна техника;
 • Завършилите курса на обучение да могат да извършват подготовката за краткосрочно и дългосрочно съхранение на специализирана и специална самоходна мелиоративна техника;
 • Да усвоят необходимите знания и практически умения за самостоятелна работа със специализирана и специална самоходна мелиоративна техника;
 • Да усвоят необходимите знания и прастически умения по безопасност на труда в мелиорациите, земеделието и пожарна безопасност.
 

В момента има 21 посетителя в сайта

Самоподготовка

За контакти

Jooble -работа за шофьори