Списък Изпити - София

 

 

Практика

__.__.2014

10:00ч ул. Димитър Манов №21

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ИНСТРУКТОР

АВТОМОБИЛ

1

 

 

2

 


3

 


4

 


5

 


6

 


7
 

 

Теория

__.__.2014

__:__ч ул. Гурко №5

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ХАРТИЕН

НОСИТЕЛ

ЕЛЕКТРОНЕН

НОСИТЕЛ

ОЦЕНКА

1

 2

 3

 4

 5

 6

  

 

В момента има 40 посетителя в сайта

Самоподготовка

За контакти

Jooble -работа за шофьори