Център за Професионално обучение

 

Обучение за придобиване на правоспособност за водачи на Пътно строителни машини, електрокари и мотокари

РУЛАН организира курсове за придобиване на правоспособност за управление на пътностроителни машини, електро и мотокари, както и опреснително периодично обучение за повишаване на квалификацията на водачите.
Обучението е част от професията "Монтьор на транспортна техника". Кандидатите се запознават с инструкцията за безопасност при обработка на товарите, безопасната експлоатация на техническото оборудване и организацията на процесите в складови помещения. В програмата са заложени практически упражнения.
При фирмено обучение предлагаме на нашите клиенти профилирани учебни програми, които са в съответствие със спецификата на тяхната дейност, вида на използваната техника, както и актуализирана система за оценка на уменията на служителите.


Завършилите курса получават Свидетелство за правоспособност на МОН. Документът е валиден в Еврозоната. 

В момента има 38 посетителя в сайта

Самоподготовка

За контакти

Jooble -работа за шофьори