Цени - София

ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ПРИДОБИВАНЕ НА ДОКУМЕНТ

A. Основен курс – 200 лв.

Б. Превоз на опасни товари в цистерни. – 100 лв.

В. Превоз на взривни вещества и изделия (Клас 1). – 80 лв.

Г. Превоз на радиоактивни вещества (Клас 7) – 80 лв.

ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ПРИДОБИВАНЕ НА ДОКУМЕНТ (комбинирани)

А. Основен курс + Превоз в цистерни – 280 лв.

Б. Основен курс + Клас 1 – 250 лв.

В. Основен курс + Клас 7 – 250 лв.

Г. Основен курс + Клас 1 + Клас 7 - 320 лв.

Д. Основен курс + Превоз в цистерни + Клас 1 – 310 лв.

Е. Основен курс + Превоз в цистерни + Клас 7 – 310 лв.

Д. Основен курс + Превоз в цистерни + Клас 1 + Клас 7380 лв.

ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ПРИДОБИВАНЕ НА ДОКУМЕНТ (комбинирани за лица притежаващи основен курс АДР)

А. Превоз в цистерни + Клас 1 – 160 лв.

Б. Превоз в цистерни + Клас 7 – 160 лв.

В. Клас 1 + Клас 7140 лв.

Г. Превоз в цистерни + Клас 1 + Клас 7 – 210 лв.

ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ

A. Основен курс – 100 лв.

Б. Основен курс + Превоз в цистерни – 150 лв.

В. Основен курс + Клас 1 – 130 лв.

Г. Основен курс + Клас 7 – 130 лв.

Д. Основен курс + Клас 1 + Клас 7 – 150 лв.

Е. Основен курс + Превоз в цистерни + Клас 1 – 170 лв.

Ж. Основен курс + Превоз в цистерни + Клас 7 – 170 лв.

З. Основен курс + Превоз в цистерни + Клас 1+ Клас 7 – 220 лв.

 

 

В момента има 34 посетителя в сайта

Самоподготовка

За контакти

Jooble -работа за шофьори