Лозарство

Уважаеми земеделски производители,

Ако Вашата дейност е насочена в сектор Лозарство искаме да Ви информираме!

В края на месец януари 2019 г. ще стартира приемът на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка “Преструктуриране и конверсия на лозя” от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. Максималният размер на всички разходи по проект или проекти, подадени от един кандидат в рамките на един прием, е 3 000 000 лева.


Финансовата помощ за мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" е до 75 % от стойността на действителните разходи за изпълнение на всяка конкретно определена дейност на база определени пределни цени по приложение 1.

По мярката се подпомагат дейности за преструктуриране и конверсия на лозови насаждения, както и за подобряване на техниките за управление на лозята.

Документи на кандидат бенифициенти ще се приемат в Централно управление на ДФ „Земеделие”.

Условията за кандидатстване са разписани в Наредба 2 от 4 април 2014 г. за реда за предоставяне на финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор.

За кандидатите е важно да знаят, че новостите в законодателството са свързани с допустимостта на лозарските имоти. Имоти, които са били обект на подпомагане през последните 10 години, няма да бъдат финансирани за същите дейности.

Въвеждат се и нови изисквания към кандидатите. Те трябва да представят свидетелство за съдимост, а „младите производители”, трябва да представят към комплекта документи удостоверение за завършен 150-часов курс в областта на лозарството или диплома за завършено средно специално или висше образование в областта на лозарството.

"Конверсия" е дейност, чрез която се сменя сортовият състав на насаждението със сортове, класифицирани със съответните лозарски райони на страната.

 

В момента има 54 посетителя в сайта

Самоподготовка

За контакти

Jooble -работа за шофьори