togel singapore Candy Bonanza starlight princess 1000 RTP Live togel macau garansi kekalahan togel macau slot bet 100 https://fullrangemfb.com/wp-includes/togel-sgp/ togel singapore https://www.sancarlosbarandgrill.com/ sbobet88
0.00 лв.
BulgarianEnglish

Курс Биологично земеделие 30 часа

КУРС "БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ" 30 ЧАСА - ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ЗА ВЪПРОСИ МОЖЕТЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕ НА ТЕЛЕФОН 0885135588

На кого е нужен курса?

biozemedelie-600x400

Курс за кандидати и участници по Мярка 11 „Биологично земеделие” по новата Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година!
Курсът е с продължителност минимум 18 часа, съгласно Наредба № 7 от 24 февруари 2015 г.
Обучението при нас е с хорариум 30 часа. Това ще Ви помогне изключително много при кандидатстването за компенсаторни плащания за биоземеделие, отглеждане на редки породи, или други агроекологични дейности от Националната Агроeкологична Програма на България в периода 2014-2020 година.

 Може да закупите допълнителна литература от Издателство „Виденов и син“ ЕООД на следния линк: https://www.videnovisin.com/knigi-za-fermeri.html

Полезен видео репортаж от Евроком на тема Мярка 11 „Биологично земеделие”


Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“
Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“
Мярка 11 „Биологично земеделие“
Подмярка 11.1 „Плащания за преминаване към биологично земеделие за ха ИЗП“
Подмярка 11.2 „Плащания за поддържане на биологичното земеделие за ха ИЗП“.
Подпомагането се предоставя за извършването на агроекологични дейности в следните направления:
– Кандидатите по тази мярка, трябва да спазват изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти.
– Да имат сключен договор с контролиращо лице за биологично производство, получено от министъра на земеделието и храните, за преминаване към и/или продължаване на управлението в съответствие с правилата за биологично производство.
– До края на петгодишния период на прилагане на дейността поне веднъж кандидатът да е получил сертификат за съответствие на произведената от него растителна или животинска продукция с правилата на биологичното производство.
– До края на втората година от петгодишния ангажимент кандидатът да е преминал обучение за биологично земеделие/агроекология или информационна дейност по биологично земеделие/агроекология. За кандидати, които вече са преминали агроекологично обучение по ПРСР 2007 – 2013 г., няма да се изисква повторно преминаване на обучение.
– Бенефициерите получават допълнително плащане за биологично животновъдство на ха площ в съответствие с броя на отглежданите животни при спазване на съотношението на отглежданите в стопанството площи с биологични фуражи, ливади и пасища в съотношение от 1 ЖЕ на 1 ха.Формата на обучение е дистанционна и изключително лесна и удобна за включване на желаещи от цяла България. Тя е напълно равнопоставена на редовната форма на обучение, както по отношение на съдържанието на учебните планове така и по вид и съдържание на издаваните документи. Имате 24 часов достъп до нашата web-базирана платформа, достъпна през таблет, компютър, телефон.
Специално разработените електронни учебни материали включват лекционен материал и изпитни тестове, показващи постигнатите резултати.
Електронните учебни материали са за самостоятелна подготовка и за тях всеки обучаем получава уникално потребителско име и парола за 24 часов достъп през целия период на обучението.
Можете да влизате чрез своя профил със своето потребителско име и парола и да преглеждате учебните материали, когато Ви е удобно – без фиксиран час. Учебните материали са разработени от квалифицирани преподаватели.

Здравословни и безопасни условия на труд.
Предприемачество.
Основи на екологията.
Биологично живовтновъдство.
Биологично растениевъдство.
Екологично законодателство.
Екологичен мониторинг.

Обучението завършва с изпит. При успешно завършване на обучението и успешно полагане на изпита на участниците се издават „Удостоверение за професионално обучение“ обр. 3-37 на МОН от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/, даващи им право да кандидатстват по държавни програми за финансиране или други такива, изискващи предварително преминаване на такъв курс.

За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са земеделски стопани по смисъла на § 1, т. 23 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) и са регистрирани в Системата за идентификация на земеделските парцели и/или в Системата за идентификация и регистрация на животните от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) в зависимост от направлението, по което кандидатстват.

Попълнете контактната форма за онлайн записване и ще получите за три дни персонален достъп до нашата web-базирана платформа с потребителско име и парола достъпни само за Вас за да разгледате основните модули към нашият курс.
Ако решите, че ще Ви бъдем полезни при заплащане от Ваша страна, достъпът Ви ще остане активен за още 3 месеца.
Това ще Ви даде възможност да учите и да се справите максимално добре на изпита, с който приключва Вашето обучение.

  1. Прочетете внимателно първият ресурс на курса – „УКАЗАНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ“. Цялата информация за конкретния курс, връзка с преподавател, администратор, необходими документи и пр. и описана там. Ако имате допълнителни въпроси, можете да ги уточните и с нашият администратор;
  2. Прочетете внимателно всички лекции.
  3.  За да решите теста с максимално верни отговори поработете с теста за упражнение
  4.  Ако имате някакви въпроси по учебното съдържание, консултирайте се с учителя по телефон, чат или електронна поща.
  5.  Изпълнявайки всички задачи на програмата за обучение добросъвестно и без външна помощ Вие ще се справите успешно с изпита.

• имате гаранция за успешно полагане на теоретичен практически изпит пред наш преподавател
Основното ни предимство е качеството на образованието, което се основава на богат опит в преподаването, постоянна комуникация с курсисти. Имате 24 часов достъп до нашата web-базирана платформа, достъпна през таблет, компютър, телефон, така Ви предоставяме възможност да се възползвате максимално от учебното ни съдържание за да обогатите познанията си и да се справите максимално доре с теоретичния и практически изпит. Придобитите знания ще ви позволят да прилагате наученото в ежедневната Ви практика (работейки във Вашето стопанство).

• ниска цена
• значително спестяване на времето Ви
• без допълнителни разходи
Колегите ни предлагащи курсове с присъствена форма на обучение – се нуждаят от вашите пари – за наемане на помещения, за заплащане на учители, за реклама на собствените си услуги. При нас тези допълнителни разходи ги няма и това ни позволява да поддържаме цените минимални. Нашият онлайн курс Биологично земеделие е достъпен за всеки, който иска да учи. В допълнение, след като вече сте получили удостоверението за част от професия ще можете да се възползвате като кандидатстването за компенсаторни плащания за биоземеделие, отглеждане на редки породи, или други агроекологични дейности от Националната Агроeкологична Програма на България в периода 2014-2020 година.

• имате възможност да се подготвяте в удобно за Вас време
• плавен учебен процес
• не е необходимо да чакате да се събере група за да се обяви начало на обучението
Не сте зависими от никого. Обучавате се сам или се възползвате от възможността за консултация с наш преподавател. За да добиете представа за нашия теоретичен курс ще получите тридневен безплатен достъп. Чрез него ще можете да се запознаете с модулите и темите в конкретният курс. След като се регистрирате и платите за обучение, имате право на консултации с преподавател, можете да положите изпит, като след успешното му приключване ще получите и „Удостоверение за професионално обучение“ обр. 3-37 на МОН.

• учене, а не имитация
• стриктно изпълнение на задълженията
• винаги надеждна информация
Ние винаги действаме открито. След като разгледахте нашата система за обучение черз предоставен тридневен безплатен достъп, Вие самостоятелно ще решите дали да платите за пълния курс и да продължите с уроците.

Социални мрежи
distancionno-obuchenie
юни 2024
П В С Ч П С Н
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Офис София
Бул. „Гоце Делчев“ № 100
0885135588

Офис Русе
Бул. „Цар Освободител“ № 84
0882541007