togel singapore Candy Bonanza starlight princess 1000 RTP Live togel macau garansi kekalahan togel macau slot bet 100 https://fullrangemfb.com/wp-includes/togel-sgp/ togel singapore https://www.sancarlosbarandgrill.com/ sbobet88
0.00 лв.
BulgarianEnglish

Координатор за безопасност и здраве в строителството

ДИСТАНЦИОНЕН КУРС КООРДИНАТОР ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Koordinator-zbut-v-stroitelstvoto
Koordinator-zbut-v-stroitelstvoto

Чл. 5. (1) (Изм. – ДВ, бр. 102 от 2006 г.) Възложителят или упълномощеното от него лице определя координатори по безопасност и здраве:
1. (изм. – ДВ, бр. 10 от 2019 г.) за етапа на проектирането – когато възлага проектирането на повече от един проектант, в т.ч. когато проектантът на инвестиционния проект е различен от проектанта на плана по чл. 156б, ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на територията;
2. за етапа на изпълнението на строежа – когато възлага изпълнението на строежа на повече от един строител или на строител, който наема подизпълнител/и.
(2) Координаторите по ал. 1 трябва да са правоспособни лица с квалификация, професионален опит и техническа компетентност в областта на проектирането, строителството и безопасното и здравословно изпълнение на СМР, доказани съответно с диплома, лицензи, удостоверения и др.
(3) Функциите на координатор по безопасност и здраве могат да се изпълняват:
1. (изм. – ДВ, бр. 10 от 2019 г.) за етапа на проектирането и от:
а) консултант (за строежи от всички категории);
б) лице с пълна проектантска правоспособност (за строежи от трета до пета категория);
2. за етапа на изпълнението на строежа и от:
а) консултант (за строежи от първа до четвърта категория);
б) технически ръководител (за строежи от пета категория).

ЗА ВЪПРОСИ МОЖЕТЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕ НА ТЕЛЕФОНИ: 0887367133 И 0882541007

Координаторът по ЗБУТ в строителството има основа функция да контролира всички строително-монтажни работи по време на ремонт или строеж на обект. Всяко такова лице носи огромна отговорност за здравето и живота на работниците, които изпълнителят е наел за завършване на проекта. Понякога има неразбиране на термините координатор по безопасност и здраве в строителството и длъжностно лице по ЗБУТ и приемането им като едно и също нещо. Тези, които подават заявления за Камара на строителите в България знаят, че има изискване във фирмата да е определено длъжностно лице по ЗБУТ, преминало съответния курс. Работодателите приемат, че преминаването на курс за координатор по безопасност и здраве при работа е равносилно на изпълнение на изискванията относно квалификация на длъжностното лице по ЗБУТ, но за съжаление това са две различни квалификации. Координаторът по безопасност и здраве се определя от Възложителят или упълномощеното от него лице:
1. за етапа на инвестиционното проектиране – когато възлага проектирането на повече от един проектант;
2. за етапа на изпълнението на строежа – когато възлага изпълнението на строежа на повече от един строител или на строител, който наема подизпълнител/и.
Функциите на координатора по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране са изброени в член 7 на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, а функциите на координатора по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа са описани в член 11 от същата Наредба.
Функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнението на строежа могат да се изпълняват от техническия ръководител само при строежи от пета категория, а от първа до четвърта само от консултант.

При успешно завършване на обучението и успешно полагане на изпита на участниците в курса се издават:
a) УДОСТОВЕРЕНИЕ за за успешно завършено обучение по „КООРДИНАТОР ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО“;
б) ПРОТОКОЛ за проведено обучение по „КООРДИНАТОР ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО“- оформен и подписан от комисия, след проверка на вашият тест.

Попълнете контактната форма за онлайн записване и ще получите достъп до нашата web-базирана платформа, чрез потребителско име и парола за да разгледате основните модули към нашият курс.
Ако решите, че ще Ви бъдем полезни при заплащане от Ваша страна, ще получите персонално потребителско име и парола, за да може да бъдете идентефициран като участник в курс.
Това ще Ви даде възможност да учите и да се справите максимално добре на изпита, с който приключва Вашето обучение.
Можете да закупите курса и през сайта и ще спестите 30 лв. от цената

ПРОГРАМА, УТВЪРДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО

1. Управление на дейността по здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/ в строителството.
2. Принципи, на които се основава Наредба №2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително монтажни работи.
3. План по безопасност и здраве. Съдържание и задължения.
4. Участници в строителния процес. Задължения за възложителя. Информационна табела.
5. Задължения на проектанта и координатора в инвестиционното проектиране.
6. Задължения на строителя. Инструкции за безопасна работа.
7. Задължения на технически ръководител, бригадир, работник.
8. Дейност на координатора по безопасност и здраве при изпълнение на СМР. Работа с плана по безопасност и здраве, актуализация. Срещи по безопасност.
9. Причини за допускане на трудови злополуки при СМР.
10. Организация на строителната площадка за безопасно изпълнение на различните СМР.
11. Разглеждане План по безопасност и здраве. Критерии за оценка качеството на плана.
12. Оценка на риска. Задължения и изпълнение.
13. Примери за безопасна работа от Европа и България.

1. Прочетете внимателно първият ресурс на курса – „УКАЗАНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ“. Цялата информация за конкретния курс, връзка с преподавател, администратор, необходими документи и пр. и описана там. Ако имате допълнителни въпроси, можете да ги уточните и с нашият администратор;
2. Прочетете внимателно всички лекции.
3. Можете да решавате тестовете неограничен брой пъти, като ще ви бъде зачетен теста с най-добрия резултат.
4. Изпълнявайки всички задачи на програмата за обучение добросъвестно и без външна помощ Вие ще се справите успешно с изпита.

• имате гаранция за успешно полагане на изпита, чрез онлайн тест
Основното ни предимство е качеството на образованието, което се основава на богат опит в преподаването, постоянна комуникация с курсисти. Имате 24 часов достъп до нашата web-базирана платформа, достъпна през таблет, компютър, телефон, така Ви предоставяме възможност да се възползвате максимално от учебното ни съдържание за да обогатите познанията си и да се справите максимално добре с изпита. Придобитите знания ще ви позволят да прилагате наученото на практика

• ниска цена
• значително спестяване на времето Ви
• без допълнителни разходи
Колегите ни предлагащи курсове с присъствена форма на обучение – се нуждаят от вашите пари – за наемане на помещения, за заплащане на учители, за реклама на собствените си услуги. При нас тези допълнителни разходи ги няма и това ни позволява да поддържаме цените минимални.

• имате възможност да се подготвяте в удобно за Вас време
• плавен учебен процес
• не е необходимо да чакате да се събере група за да се обяви начало на обучението
Не сте зависими от никого. Обучавате се сам или се възползвате от възможността за консултация с наш преподавател. За да добиете представа за нашия курс ще получите предварително безплатен достъп. Чрез него ще можете да се запознаете с модулите и темите в конкретният курс. След като се регистрирате и платите за обучение, имате право на консултации с преподавател, можете да положите изпит, като след успешното му приключване ще получите и съответния документ

• учене, а не имитация
• стриктно изпълнение на задълженията
• винаги надеждна информация
Ние винаги действаме открито. След като разгледахте нашата система за обучение черз предоставен безплатен достъп, Вие самостоятелно ще решите дали да платите за пълния курс и да продължите с уроците.

1. ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА след приключване на обучението и издаване на квалификационните документи
2. ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА преди започване на обучението
Цените на обучението са без ДДС, тъй като са освободени доставки осн. Чл.41 от ЗДДС. Ще Ви бъде издадена опростена фактура.

Социални мрежи
distancionno-obuchenie
май 2024
П В С Ч П С Н
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Офис София
Бул. „Гоце Делчев“ № 100
0885135588

Офис Русе
Бул. „Цар Освободител“ № 84
0882541007