togel singapore Candy Bonanza starlight princess 1000 RTP Live togel macau garansi kekalahan slot 88 togel macau slot bet 100 https://fullrangemfb.com/wp-includes/togel-sgp/ togel singapore https://www.sancarlosbarandgrill.com/ sbobet88
0.00 лв.
BulgarianEnglish

Курс Пчеларство 30 часа

КУРС "ПЧЕЛАРСТВО" 30 ЧАСА - ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ЗА ВЪПРОСИ МОЖЕТЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕ НА ТЕЛЕФОН 0885135588

На кого е нужен курса?

pchelarstvo-600x400

Курс „Пчелар“ 30 часа е подходящ за начинаещи и с познания в отглеждането на пчели стопани, които желаят да получат или надградят своите умения. Ако сте пчелар, който желае да получава финансова помощ за развитието на своето пчелно стопанство, този курс ще Ви донесе допълнителни 10 точки при кандидатстване по Националната програма по пчеларство за тригодишния период – 2017-2019 г

 Може да закупите допълнителна литература от Издателство „Виденов и син“ ЕООД на следния линк: https://www.videnovisin.com/knigi-za-fermeri.html

Полезни видео репортажи от Agro TV на тема обучения „Пчеларска програма“обучение от минимум 30 часа Вие ще имате предимство от 10 точки пред останалите бенифициенти.
1. Мярка А от пчеларската програма е за пчеларски сдружения и бенефициенти, търсещи финансова помощ за закупуване на техника, спомагаща за добива и преработката на пчелната продукция.
2. Мярка Б от пчеларската програма е насочена за борбата с агресорите и болестите в пчелина. Вароатозата е основен проблем в кошерите.
3. Мярка В от пчеларската програма е свързана с подвижното пчеларство. Голяма част от практикуващите очакваха с интерес тази възможност.
4. Мярка Г от пчеларската програма подпомага нуждите за анализ на продукцията в лабораторни условия. Физикохимичният анализ е важен за пчеларите.
5. Мярка Д от пеларската програма е най-предпочитана, тъй като дава шанс на стопаните да закупят и подновят пчелните кошери. Предвидени са средства и за отводки и пчелни семейства.
6. Мярка Е от пчеларската програма дава възможност за партньорство със специализирани органи за провеждане на изследователки програми от сектор пчеларство. Формата на обучение е дистанционна и изключително лесна и удобна за включване на желаещи от цяла България. Тя е напълно равнопоставена на редовната форма на обучение, както по отношение на съдържанието на учебните планове така и по вид и съдържание на издаваните документи. Имате 24 часов достъп до нашата web-базирана платформа, достъпна през таблет, компютър, телефон.

Кандидатствайки по долупосочените мерки и представяйки удостоверение за преминато
Специално разработените електронни учебни материали включват лекционен материал и изпитни тестове, показващи постигнатите резултати.
Електронните учебни материали са за самостоятелна подготовка и за тях всеки обучаем получава уникално потребителско име и парола за 24 часов достъп през целия период на обучението.
Можете да влизате чрез своя профил със своето потребителско име и парола и да преглеждате учебните материали, когато Ви е удобно – без фиксиран час. Учебните материали са разработени от квалифицирани преподаватели. Знанията, които ще придобиете обхващат теми, свързани с биологията на пчелното семейство. Ще имате възможност да научите как да работите в пчелина и нужните грижи, които да прилагате. Акцент в обучението са и жилищата на пчелите, както и медоносната растителност, нужна за биопродукция. Биологичното пчеларство и неприятелите на пчелите също са част от плана на курса.

Здравословни и безопасни условия на труд.
Трудово правни отношения.
Основни компоненти за опазване на околната среда в земеделието. Екология и хигиена.
Медоносни растения и медоносна база.
Пчели и пчелно семейство – устойчивост на пчелните популации.
Здравословно състояние на пчелите. Ветеринарно –профилактични мероприятия.
Пчелни продукти.
Необходими условия и основни изисквания за допустимост и финансиране по европейски програми за периода 2014-2020 г.

Обучението завършва с изпит. При успешно завършване на обучението и успешно полагане на изпита на участниците се издават „Удостоверение за професионално обучение“ обр. 3-37 на МОН от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/, даващи им право да кандидатстват по държавни програми за финансиране или други такива, изискващи предварително преминаване на такъв курс.

За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са земеделски стопани по смисъла на § 1, т. 23 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) и са регистрирани в Системата за идентификация на земеделските парцели и/или в Системата за идентификация и регистрация на животните от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) в зависимост от направлението, по което кандидатстват.

Попълнете контактната форма за онлайн записване и ще получите за три дни персонален достъп до нашата web-базирана платформа с потребителско име и парола достъпни само за Вас за да разгледате основните модули към нашият курс.
Ако решите, че ще Ви бъдем полезни при заплащане от Ваша страна, достъпът Ви ще остане активен за още 3 месеца.
Това ще Ви даде възможност да учите и да се справите максимално добре на изпита, с който приключва Вашето обучение.

  1. Прочетете внимателно първият ресурс на курса – „УКАЗАНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ“. Цялата информация за конкретния курс, връзка с преподавател, администратор, необходими документи и пр. и описана там. Ако имате допълнителни въпроси, можете да ги уточните и с нашият администратор;
  2. Прочетете внимателно всички лекции.
  3.  За да решите теста с максимално верни отговори поработете с теста за упражнение
  4.  Ако имате някакви въпроси по учебното съдържание, консултирайте се с учителя по телефон, чат или електронна поща.
  5.  Изпълнявайки всички задачи на програмата за обучение добросъвестно и без външна помощ Вие ще се справите успешно с изпита.

• имате гаранция за успешно полагане на теоретичен практически изпит пред наш преподавател
Основното ни предимство е качеството на образованието, което се основава на богат опит в преподаването, постоянна комуникация с курсисти. Имате 24 часов достъп до нашата web-базирана платформа, достъпна през таблет, компютър, телефон, така Ви предоставяме възможност да се възползвате максимално от учебното ни съдържание за да обогатите познанията си и да се справите максимално доре с теоретичния и практически изпит. Придобитите знания ще ви позволят да прилагате наученото в ежедневната Ви практика (работейки във Вашето стопанство).

• ниска цена
• значително спестяване на времето Ви
• без допълнителни разходи
Колегите ни предлагащи курсове с присъствена форма на обучение – се нуждаят от вашите пари – за наемане на помещения, за заплащане на учители, за реклама на собствените си услуги. При нас тези допълнителни разходи ги няма и това ни позволява да поддържаме цените минимални. Нашият онлайн курс Пчеларство е достъпен за всеки, който иска да учи. В допълнение, след като вече сте получили удостоверението за част от професия ще можете да се възползвате като кандидатствате по Националната програма по пчеларство за тригодишния период – 2017-2019 г.

• имате възможност да се подготвяте в удобно за Вас време
• плавен учебен процес
• не е необходимо да чакате да се събере група за да се обяви начало на обучението
Не сте зависими от никого. Обучавате се сам или се възползвате от възможността за консултация с наш преподавател. За да добиете представа за нашия теоретичен курс ще получите тридневен безплатен достъп. Чрез него ще можете да се запознаете с модулите и темите в конкретният курс. След като се регистрирате и платите за обучение, имате право на консултации с преподавател, можете да положите изпит, като след успешното му приключване ще получите и „Удостоверение за професионално обучение“ обр. 3-37 на МОН.

• учене, а не имитация
• стриктно изпълнение на задълженията
• винаги надеждна информация
Ние винаги действаме открито. След като разгледахте нашата система за обучение черз предоставен тридневен безплатен достъп, Вие самостоятелно ще решите дали да платите за пълния курс и да продължите с уроците.

– Уроци по пчеларство (2016) – корична цена 18лв.

В книгата “Уроци по пчеларство”, в научно-популярна форма са представени анатомията на отделните индивиди, биологията и физиологията на пчелното семейство, като единен организъм. В хронологичен ред са разгледани въпросите на околната среда, оказващи влияние върху развитието и живота на пчелите и тяхната продуктивност, през различните сезони на годината. Засегнати са и някои аспекти от работата с пчелите, съобразени с биологията на пчелното семейство.

Поднасянето на материала под форма на уроци дава възможност на читателя по-лесно да навлезе и да се запознае с живота на пчелите, както и за по-бързото му ориентиране при търсене на необходимата справка по определен въпрос. Разгледани са подробно най-важните въпроси, свързани с отглеждането на пчелите и работата с тях, системните жилища, пчеларски инвентар, продуктите от пчеларството, профилактиката и борбата срещу заразните и незаразни заболявания неприятелите и вредителите по пчелите.
Накрая е календарния справочник, в програмен ред са посочени най-важните дейности на пчеларите при работа с пчелните семейства, през различните месеци на годината.
Книгата представлява полезно помагало, както за начинаещи, така и за напреднали пчелари.

– Пчелари, знаете ли че… (2012) – корична цена 4.50лв.

В книгата “Пчелари, знаете ли че” ще откриете кратки, интересни и много полезни съвети за всеки пчелар и човек, интересуващ се от живота на пчелите и ползата от пчелните продукти.
В най-общия случай по-голямата част от хората могат да кажат „Пчелите правят мед и събират прашец”; „Пчелите живеят в кошери”; „Пчелите жилят”, „Пчелите опрашват растенията”, но малко знаят за тяхната специфична дейност, като идеални опрашители и за качествата на пчелните продукти.

 

 

– Пчелари, знаете ли че…. и 888 отговора (2016) – корична цена 9 лв. (допълнено издание на предишната книга) 

Контакт за поръчка натиснете ТУК

Социални мрежи
distancionno-obuchenie
юли 2024
П В С Ч П С Н
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Офис София
Бул. „Гоце Делчев“ № 100
0885135588

Офис Русе
Бул. „Цар Освободител“ № 84
0882541007