togel singapore Candy Bonanza starlight princess 1000 RTP Live togel macau garansi kekalahan slot 88 togel macau slot bet 100 https://fullrangemfb.com/wp-includes/togel-sgp/ togel singapore https://www.sancarlosbarandgrill.com/ sbobet88
0.00 лв.
BulgarianEnglish

Курс за Екскурзовод

ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИЯ "ЕКСКУРЗОВОД"

СПЕЦИАЛНОСТ "ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ"

Ekskurzovod

Ежедневните предизвикателства към екскурзовода е да се даде отговор и логично, и издържано обяснение на всяко нещо, за което гостите питат. Добрият екскурзовод трябва да бъде освен източник на информация, и отличен актьор! Изключително често се налага той да влезе в някаква роля според ситуацията. Да не забравяме, че екскурзоводът е преди всичко човек, който има своя личен живот, своите емоции, своите болки и тревоги, които по никакъв начин не трябва да стигат до неговите гости.

Всеки, който е решил, че иска да се занимава с Екскурзоводско обслужване, трябва да подходи сериозно, а не като към забавление или „отбиване на номера“. Необходими са широки познания във всички сфери на живота – история и география на България, цифри, дати и т.н. Това са важни неща, които трябва да се знаят от всеки, но същината на тази професия се крие в отношението и подхода, а не толкова в демонстрирането на този тип знания. В повечето случаи гостите не се интересуват от това. По-важното е, когато се представят такива данни, те да бъдат обвързани със събития, хора, места, които гостите познават, за да могат по-добре да разберат това, за което им се говори. Като цяло, екскурзоводът трябва да може да отговори на всеки въпрос!

АКО ВИЕ ПРИТЕЖАВАТЕ:

• Широки познания във всички сфери на живота
• Високо ниво на владеене на езика, с който ще работите
• Търпение, дипломатичност
• Точност
• Способност за ориентиране във времето и пространството (това може да Ви прозвучи смешно, но всъщност е от много голяма важност)

НИЕ ЩЕ МОЖЕМ ДА ВИ ПОМОГНЕМ ДА СТАНЕТЕ ЕКСКУРЗОВОД!

СТЪПКИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА ИЗВЪРВИТЕ:

СТЪПКА 1.
ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ И ПРИДОБИВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Всеки, който е работил или работи в сферата на туризма, независимо дали в чужбина или в България, но няма диплома за това, ще може да получи легално свидетелство за професионална квалификация, или удостоверение за професионално обучение, без да се налага да учи пълния хорариум от часове. Всичко, което трябва да направи, е да поиска да му бъдат признати знанията.

Това е възможно по системата за валидиране на знанията, придобити по неформален път, разработена от Министерството на образованието и науката (МОН). От системата могат да се възползват всички, които са навършили 16 г., без значение от това дали работят или не, стига да притежават знания и умения за професията.

Ако притежавате документи, доказващи опит в професията, те ще са от полза, но ако нямате, ще е достатъчна и демонстрация на уменията. Ако се налага, да се учите допълнително, ние ще ви дадем възможност и заедно ще определим темите и хорариума от часовете, които ще са ви необходими.

Накрая ще се явите на изпит и при успешното му издържане ще си получите съответния документ- „Свидетелство за професионално обучение” (обр.3-34 на МОН), или „Удостоверение за професионална квалификация”( обр. 3-37 на МОН). И двата документа са валидни в страните от Европейския съюз след издаване на „Europass“.

СЛЕД ПРИДОБИВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЩЕ МОЖЕТЕ ДА РАБОТИТЕ СЛЕДНОТО:

  1. Да упражнявате екскурзоводска дейност като наети лица в музеи, художествени галерии, защитени природни обекти, археологически обекти и разкопки, планински водачи и гидовете за пешеходен туризъм в пещери, при гмуркане, лов и риболов, като организатори на водни спортове, планински и речни атракции, ловен и орнитоложки туризъм.
  2. В случай че сте чуждестранен гражданин, да придружавате туристически групи по време на туристически пътувания, организирани от чуждестранен туроператор, които са започнали и ще приключат в чужбина, ако не предлагате екскурзоводски услуги извън превозното средство, с което пътувате.

СЛЕД ПРИДОБИВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПОЛУЧАВАТЕ СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

  1. Можете да започнете работа както в България, така и в останалите страни от ЕС в
    малки и средни туроператорски фирми, на пътнически кораби, в хотели и др.
    Съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите лицата,
    придобили професионална квалификация по професията „Екскурзовод“, могат да заемат длъжностите „Аниматор“, „Водач ловен туризъм“, „Водач, парк за забавления“, „Екскурзовод“ и други;
  2. Да преминете към стъпка 2 във вашето професионално израстване в професията.

СТЪПКА 2.
КАНДИДАТСТВАНЕ В МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА „ЕКСКУРЗОВОД“

Изискванията към лицата

Правоспособност на екскурзовод може да придобие всеки дееспособен български гражданин или гражданин на ЕС, на държава – страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, който отговаря на изискванията на Наредба №1 от 5 януари 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“, в т.ч.:

1.Да има придобито средно образование и придобита трета степен на професионална квалификация по професия „Екскурзовод“ по смисъла на ЗПОО и най-малко 1 година трудов стаж в туризма.

• Средното образование се удостоверява с диплома за средно образование или с диплома за средно специално образование.
• Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация или свидетелство за валидиране на професионална квалификация.
• За стаж в туризма се зачита прослуженото време на длъжност в хотелиерството, ресторантьорството, туроператорската и туристическата агентска дейност, както и в организации, работещи в сферата на туризма, и се удостоверява с копие от трудова и/или осигурителна и/или служебна книжка.

2. Да има практическа подготовка:
За придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“ е необходимо лицата да са преминали през задължително стажуване към екскурзовод, вписан в Списъка на правоспособните екскурзоводи, част от НТР, който е назначен от или работещ по сила на договор с туроператор, вписан в НТР, или с организация, работеща в сферата на туризма. Стажуването е с минимална продължителност от 8 седмици и се удостоверява със служебна бележка, издадена от съответния туроператор или организация.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ:

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

1. Копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
2. Декларация за доброволно и информирано съгласие „РУЛАН” ООД да обработва лични данни за целите на курса;
3. Копие на свидетелство за завършено средно или висше образование ;
4. Медицинско свидетелство;
5. Снимка за документи – 2 бр.;
6. Документи доказващи опит по професията (ако притежавате такива);

ЦЕНИ

Цената на валидирането се формира от много фактори -място на провеждане, необходимост от допълнително обучение, предварителен опит на обучаваните лица, брой на обучаваните лица в една група и пр.

За да получите ценова оферта, моля направете запитване на телефон 0882541007 или попълнете контактната форма.

ПЛАЩАНИЯ

1. ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА след приключване на обучението и издаване на квалификационните документи

2. ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА преди започване на обучението

Цените на обучението са без ДДС, тъй като са освободени доставки осн. Чл.41 от ЗДДС. Ще Ви бъде издадена опростена фактура.

Социални мрежи
distancionno-obuchenie
юли 2024
П В С Ч П С Н
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Офис София
Бул. „Гоце Делчев“ № 100
0885135588

Офис Русе
Бул. „Цар Освободител“ № 84
0882541007