togel singapore Candy Bonanza starlight princess 1000 RTP Live togel macau garansi kekalahan slot 88 togel macau slot bet 100 https://fullrangemfb.com/wp-includes/togel-sgp/ togel singapore https://www.sancarlosbarandgrill.com/ sbobet88
0.00 лв.
BulgarianEnglish

Курс Вишка – ножичен тип

Курс за правоспособност за "Машинист на подвижни работни площадки" с изключение на стрелови тип

МАШИНИСТ НА ПОДВИЖНА РАБОТНА ПЛОЩАДКА (ВИШКА НОЖИЧЕН ТИП)

avtovishki3

Основание за провеждане на обучението

Лицата, които управляват подвижни работни площадки, за управлението на които не се изисква правоспособност съгласно Наредба № 1 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки, трябва да са обучени по ред, установен от ползвателя на съоръжението. Редът и обучението трябва да се документират.

Цената включва

 • 24 часа теория на професията,  включваща знания за устройството, безопасната експлоатация, ремонта, управлението и обслужването на товароподемните кранове или подвижните работни площадки, организация на техническия надзор и изисквания за безопасни и здравословни условия на труд;
 • 36 часа практика на професията,включваща:
  а) учебна практика 31 часа;
  б) практика по управление на ПРП 5 моточаса.
 • Провеждането на изпитите по теория и практика пред представител на обучаващата организация

Цената не включва

 • Няма такси, които да не са предвидени в цената на курса

Обучението

се провежда по програми на Министерство на образованието, съобразени с Държавните образователни изисквания.
– Теоретичното обучение се провежда в наши учебни кабинети или при възложителя на обучението.

Лицата с висше образование по подемно-транспортни машини се обучават в курсовете за правоспособност само по практика на професията.

– Практическото обучение се провежда в наша база и с нает от нас автокран или при възложителя на обучението

Организация на обучението

Теоретични занятия-форма на обучение и място на провеждане

I. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна или присъствена- по избор на обучаемите

II. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: в случай, че е присъствено обучение – по избор – в наши учебни кабинети или при възложителя на обучението

Практически занятия-форма на обучение и място на провеждане

I. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Присъствена и задочна в месторабота под наблюдението на квалифициран наставник

II. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: по избор – с наша ПРП или при възложителя на обучението с негови машини

Лица с опит при работа с пподвижни работни площадки, както и завършилите технически училища с профил на обучение подемно транспортна техника се обучават при специално договорени условия и на преференциални цени

Курсовете се провеждат групово или индивидуално.
При фирмено обучение разработваме индивидуални учебни програми, които са съобразени със спецификата на дейностите, с вида на използваната техника, и със свободното време на служителите.
На успешно завършилите се издава „Свидетелство за правоспособност” (обр.3-114 на МОН), както и „Удостоверение за професионална квалификация”( обр. 3-37 на МОН) , когато лицата отговарят на изискванията на ЗПОО. Двата документа са валидни в страните от Европейския съюз след издаване на „Europass“
Получилите свидетелство за правоспособност за „Машинист на подвижни работни площадки ножичен тип“ нямат право да работят и с подвижни работни площадки стрелови тип

Изпитите

се полагат пред преподавателлите по теория и по практика

Теоретичният изпит се провежда в учебната зала където е проведена теоретичната част на обучението , писмено с тестове или разработване на въпрос от изпитен билет.
Времето за теоретичния изпит е 1 час, като за издържал теоретичния изпит се смята кандидатът, който е отговорил вярно поне на 70% от въпросите на теста или има положитерна оценка на разработения изпитен въпрос.

Практическият изпит се провежда в базата и на ПРП, където е проведена практическата част. Продължителността на практическия изпит е от 10 до 20 минути за един кандидат.

Необходими документи

 • Заявление (по установен образец) за приемане за обучение;
 • Документ за образование:
  – копие на диплома за най-малко основно образование, когато на обучаваните им е необходимо само „Свидетелство за правоспособност” (обр.3-114 на МОН);
  – Копие на свидетелство за завършено средно или висше образование или удостоверение за завършен 10 клас, когато на обучаваните им е необходимо и „Удостоверение за професионална квалификация”( обр. 3-37 на МОН);
 • Медицинско свидетелство; 
 • Копие на лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
 • Декларация за доброволно и информирано съгласие „РУЛАН” ООД да обработва лични данни за целите на курса;
 • Снимки- по 2 броя на хартиен носител;

Свържете се с нас

1. Управител Румен Христов тел: 0887367133

2. Администратор Севгюл Ахмедова тел: 0882541007

Социални мрежи
distancionno-obuchenie
юли 2024
П В С Ч П С Н
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Офис София
Бул. „Гоце Делчев“ № 100
0885135588

Офис Русе
Бул. „Цар Освободител“ № 84
0882541007